top of page

soep!

met kleuters en bewoners van zorgcentra

groep 1 t/m 4 en ouderen

Over het project

Wij mensen zijn sociale dieren en al eeuwen ontmoeten we elkaar tijdens de maaltijd. Met eten en verhalen verbinden we ons aan elkaar. Die waarden zitten in SOEP! en die wilden we ook in dit project extra versterken.
 

De voorstelling SOEP! speelde in zorgcentra voor ouderen en kleuters uit de wijk. Na deze speelbeurten was er een gezamenlijke workshop, waarbij de twee groepen samen speelden, en ontroerend contact maakten.


Verbinding met de buitenwereld is voor bewoners van het verzorgingstehuis steeds minder vanzelfsprekend, maar voor de kleuters van scholen in de omgeving juist steeds meer.  Elkaar een hand geven en de voorstelling samen kijken en soep eten is al verbindend, maar met de workshop wilden we een stap verder gaan. 

 

Tijdens de workshops in de verzorgingshuizen stond de ontmoeting tussen oud en jong centraal. Kinderen en ouderen doen oefeningen met elkaar om contact te maken.

We deden speelse oefeningen waarbij een kleuter aan een bewoner werd gekoppeld en ze samen een scène speelden. Beide partners zijn essentieel voor de scène: Jij bent de berg en mijn handpop kan klimmen en glijden. Fysiek contact en samen buigen helpt enorm om de verschillende werelden samen te brengen.

We zagen dat het fysieke contact, de ouderen raakten en dat het de kinderen een nieuwe, niet verbale manier van verbinding gaf. 

Partners
Dit project kwam tot stand in samenwerking Hart Haarlem en verschillende woonzorg instellingen in Haarlem.

VOID
bottom of page