top of page

peter peper. 

in het Rotterdams Stadsarchief

soep! is gemaakt in samenwerking met het Wilde Westen

groep 7 & 8 van de basisscholen in Rotterdam

Over het project

Rotterdam geeft extra aandacht aan zijn koloniaal en slavernijverleden, zeker in dit bijzondere jaar (2023) waarin het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Rotterdamse basisscholen hebben de mogelijkheid zich kosteloos in te schrijven voor een speciaal voor het Rotterdamse basisonderwijs ontwikkeld programma rond dit thema dat aansluit bij de kerndoelen voor het

primair onderwijs.
 

Het programma bij het Stadsarchief bestaat uit:

 • Een inleidende les in de klas
  In de inleidende les ruiken ze de specerijen al die in de Sajoer Lodeh gaan tijdens de voorstelling, in het archief vinden de kinderen echte oude posters van Saraja, documenten van vrienden van Generaal kaaskop en een echt handelsregister zoals Peter Peper er ook een had. 

   

 • Jeugdtheater voorstelling Peter Peper
  Peter Peper is een voorstelling over het koloniaal & slavernij verleden van Nederland in de Oost. In de voorstelling versmelten muziektheater, poppenspel, en live-animatiefilm tot een spannende, grappige en ontroerende dichtbij. Er wordt echt gekookt en je mag ook echt proeven!vertelling. Zo komt de oude wereldgeschiedenis van heel ver weg naar heel dichtbij.

 

 • Een rondleiding in het depot van het Stadsarchief & workshop door IJsbeerINC.
  Het bronmateriaal uit de archieven van het Stadsarchief wordt gekoppeld aan het verhaal dat wordt verteld in de voorstelling. Tijdens de
   workshop gaat het om het inlevingsvermogen van de leerlingen, wordt ingegaan op machtsverhoudingen en oordelen over goed en kwaad in het verleden.

  Deze laatste twee onderdelen zijn vormgegeven vanuit de drie centrale personages uit het verhaal (Peter Peper, Generaal Kaaskop en heldin Saraja). Het gebruiken van de personages uit de voorstelling geeft houvast aan de lerende kinderen, ze komen hen, en de waarden die ze symboliseren steeds in verschillende vormen tegen.


  Als slotgedachte krijgen de leerlingen iets tastbaars wat ze mee naar huis/school kunnen nemen.

Partners
Dit project kwam tot stand in samenwerking met Stadsarchief Rotterdam, Museum Rotterdam, Hotel Modern & IJsbeerINC. 

VOID
bottom of page